Hållbarhet

Vi tycker att hållbarhet är en av de viktigaste frågorna vi står inför idag. Vi är fast beslutna om att göra vår del för att skapa en bättre framtid för våra kunder, våra medarbetare och vår planet som helhet.

Vår hållbarhetsstrategi

Vi prioriterar hållbarhet för en bättre framtid. Vår strategi fokuserar på att minska miljöpåverkan, stärka samhället och ta ansvar som företag.

Vi strävar efter kontinuerlig förbättring och delar öppet våra initiativ och mål för att inspirera andra att gå med oss på vägen mot hållbarhet.

Tradera Hållbarhet

Hållbara på alla sätt

Vi strävar efter att vara hållbara på alla sätt till 2025, med fokus på att öka cirkularitet och minska utsläpp. Vår omfattande färdplan vägleder oss i detta arbete. Vi kontrollerar och optimerar vår energi- och materialanvändning samt våra transportsätt för att minska vår miljöpåverkan.

Vi prioriterar även våra anställdas välbefinnande och främjar en diskrimineringsfri arbetsplats och ekonomisk inkludering. Vi strävar efter att påverka samhällets konsumtionsbeteenden för att främja hållbarhet.

Tre hållbarhetsområden

Planeten

Linjär produktion, överkonsumtion och avfallsgenerering är allvarliga utmaningar som påverkar vår miljö och vårt klimat allt mer. Som företag kan vi bidra positivt genom att driva övergången till hållbar shopping.

Medarbetare

Vårt team är en central del i allt vi gör. Vi strävar efter att alltid vara kreativa, nyfikna och lära oss nya saker. Vi tror på att diversifierade grupper skapar de bästa lösningarna och idéerna.

Lönsamhet

Vi anser att lönsamhet inte ska ske på bekostnad av vår planet och vi tror att varje second hand-artikel som säljs via vår plattform minskar efterfrågan på nya produkter. 

Hållbarhetsredovisning

Tradera är djupt engagerade i att minska vår påverkan på miljön och främja hållbarhet i alla aspekter av vår verksamhet.

Vår hållbarhetsredovisning är ett tydligt bevis på vårt åtagande att vara öppna och transparenta om våra initiativ och framsteg.