Underlag

Dessa mailadresser ska endast användas om du blivit ombedd att inkomma med underlag. Kundserviceärenden som inkommer till denna adress kommer inte att besvaras.

kundservice@tradera.com

Använd denna adress om du blivit ombedd att skicka in något av följande:

  • Bild på felmeddelande eller annat underlag för felsökning
  • Underlag på genomförd betalning
  • Avräkningsnotor eller andra dokument som avser ekonomi

Ange objektsnummer eller alias samt vad ärendet avser i rubriken på mailet.

verifikation@tradera.com

Använd denna adress om du blivit ombedd att skicka in något av följande

  • Personbevis/Registreringsbevis
  • Kvitto
  • Kompletterande bilder för att styrka ett varumärke

Ange objektsnummer eller alias samt vad ärendet avser i rubriken på mailet.

Om du inte blivit ombedd att skicka in ett underlag:

Mail som inkommer där vi inte bett om underlag kommer inte att besvaras. 

Behöver du komma i kontakt med oss vänligen kontakta oss via chatt eller telefon, kontaktuppgifterna hittar du på vår kontaktsida.

Underlag för registrering av företagskonto

För att vi ska kunna slutföra registreringen av ert konto så krävs det oftast att vi får in underlag för att verifiera att företaget är aktivt och att det är rätt person som registrerar kontot hos oss.

 

Hantering

All verifiering av företagskonton sker manuellt, detta innebär att hanteringstiden kan variera mellan 1-3 arbetsdagar. Vanligtvis svarar vi inom 24h om kontot blir godkänt eller om kompletterande uppgifter behövs.

För att påskynda processen rekommenderar vi alltid att ni skickar med relevanta dokument vid registreringen så ingen komplettering behövs.

 

Registreringsbevis/Registerutdrag

Aktiebolag, enskild firma eller andra bolagsformer:

Om ni inte har ert registreringsbevis till hands så kan ni enkelt skaffa ett nytt genom att kontakta Bolagsverket. Tänk på att dokumentet ska vara utfärdat för max 12 månader sedan.  

Ideella föreningar:

Ideella föreningar kan bara få ett registreringsbevis om föreningen är registrerad hos Bolagsverket. Är föreningen inte registrerad hos Bolagsverket så kan ni istället ladda ner ett registerutdrag från Skatteverket.

 

ID-handling

Vi behöver även en bild på giltig ID-handling för företagets firmatecknare. För välgörenhet och andra NGO’s så behöver vi samma uppgifter från en beslutsfattande styrelsemedlem.

Underlag vi godkänner som identifikationshandling är bild av framsida på körkort eller nationellt ID-kort. Även bild på uppslaget med personuppgifter i pass godkänns. Tänk på att text och siffror måste synas tydligt på bilden och att alla fyra hörn är med i bilden/bilderna.

 

Jag har redan underlagen tillhands, vad gör jag nu?

Skicka ett mail till  med samtliga underlag. Ange vad ärendet gäller i rubriken på mailet samt ert alias. Om ni inte skickar mailet från samma adress som företaget registrerades med så rekommenderar vi även att ni skriver med organisationsnummer.