Integritetspolicy

For the English version of this statement, follow this link: Privacy Statement

Publicerad: 24 januari 2023
Tidigare version: 1 december 2021

Denna Integritetspolicy gäller omedelbart för nya användare och från och med den 24 februari 2023 för befintliga användare. Denna Integritetspolicy ersätter alla tidigare versioner.

Innehåll

 • Omfattning och samtycke
 • Personuppgiftsansvarig
 • Insamling av personuppgifter
 • Användning av personuppgifter
 • Rättslig grund för behandling av personuppgifter
 • Användning av personuppgifter för marknadsföring
 • Avsluta vår användning av personuppgifter för marknadsföring
 • Utlämnande av personuppgifter
 • Tradera användar-ID
 • Personuppgifter som delas med andra användare
 • Cookies, webb-beacons och liknande teknik
 • Spam, spionprogram och identitetsstöld är förbjudet
 • Åtkomst, granskning och ändring av dina personuppgifter
 • Överföring av personuppgifter
 • Säkerhet och lagring av personuppgifter
 • Avslutande av ditt konto och bevarande av personuppgifter
 • Dina rättigheter
 • Kontakta oss

Omfattning och samtycke

Denna Integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Den gäller för Traderas webbplats och för alla relaterade webbplatser, applikationer, tjänster och verktyg där det finns en hänvisning till denna Integritetspolicy, oavsett på vilket sätt du får åtkomst till eller använder dem.

I denna Integritetspolicy använder vi begreppet “personuppgifter” för att beskriva information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person. Vi anser inte att personuppgifter omfattar information som har anonymiserats eller aggregerats på så sätt att den varken med hjälp av annan information eller på annat sätt kan användas för att identifiera en specifik fysisk person.

Vi kan från tid till annan uppdatera denna Integritetspolicy. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig via vår webbplats. I händelse av stora förändringar, påkallade av till exempel ny lagstiftning, så kan vi komma att informera dig via e-post.

Webbplatser från tredje part: Vissa sidor på Traderas webbplats innehåller länkar till webbplatser från tredje part. Dessa webbplatser har egna integritetspolicyer och Tradera är inte ansvarig för deras verksamhet, inklusive men inte begränsat till deras informationsrutiner. Användare som skickar information till eller genom dessa tredjepartswebbplatser bör granska integritetspolicyerna för webbplatserna innan några personuppgifter skickas till dem.

Personuppgiftsansvarig

Tradera Marketplace AB, Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm, Sverige (nedan benämnt “Tradera”) är personuppgiftsansvarig för den behandling som beskrivs i denna Integritetspolicy. Tradera är ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter och för att tillhandahålla de tjänster som ska tillhandahållas enligt Användaravtalet samt inom ramen för och i enlighet med de principer som framgår av denna Integritetspolicy.

Insamling av personuppgifter

I samband med att du registrerar ett konto hos oss lämnar du också personuppgifter. Vi behöver behandla vissa personuppgifter om dig för att dels kunna verifiera och identifiera dig som användare, dels för att uppfylla vissa krav enligt Användaravtalet eller enligt lag, samt för att kunna förbättra våra tjänster och erbjuda dig bästa möjliga upplevelse som användare. Vi behöver behandla personuppgifter om dig för att erbjuda dig tillgång till våra webbplatser, applikationer, tjänster och verktyg för att vi ska kunna ge dig en anpassad och bättre upplevelse, samt i vissa fall skicka marknadsföring till dig.

Vi samlar in följande personuppgifter om dig:

Information som vi samlar in automatiskt

När du besöker våra webbplatser, använder våra applikationer, tjänster och verktyg eller klickar på annonser eller innehåll, så samlar vi automatiskt in information som skickas till oss från din dator, mobila enhet eller annan enhet som används för åtkomst. Denna information kan endast knytas till dig personligen om du loggar in som en registrerad användare och omfattar till exempel: enhetens ID eller unika identifierare, geografisk plats, vilken sorts enhet som används, data och anslutningsinformation, statistik om sidvisningar, trafik till och från webbplatserna, hänvisande URL, annonsdata, IP-adress och standardmässig information från webbloggar. Du kan läsa mer om cookies längre ner i denna Integritetspolicy och här.

Information som du lämnar till oss

Vi samlar in information direkt från dig som du uppger på våra webbplatser eller som du lämnar till oss i samband med att du registrerar ett konto, använder våra webbplatser, applikationer, tjänster eller verktyg. Detta omfattar:

 • information som du lämnar till oss vid registrering av ett konto, till exempel e-postadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer, personnummer, kontaktinformation;
 • om du säljer varor eller tjänster via våra webbplatser, applikationer, tjänster eller verktyg samlar vi även in ekonomisk information såsom bankkontonummer, skatteregistreringsnummer och registreringsnummer för moms. Har du inget skatteregistreringsnummer samlar vi in information om din födelseort;
 • ytterligare information som du lämnar till oss via sociala medier;
 • transaktionsrelaterad information baserat på dina aktiviteter på webbplatserna (såsom budgivning, köp, försäljning, annonsinformation och innehåll som du skapar eller som kan hänföras till ditt konto);
 • leveransinformation, faktureringsinformation, betalningsinformation och annan information som du lämnar för köp eller leverans av en produkt samt, om leveranstjänster tillhandahålls genom ett av våra integrerade system, annan relevant leveransinformation (leveransstatus) som sparas av den valda leveranspartnern;
 • information som lämnas i samband med diskussioner i forum, chattar, tvistlösning, korrespondens genom våra webbplatser eller korrespondens som skickas till oss;
 • ytterligare dokument som vi kan be dig lämna in för att verifiera din identitet eller om vi tror att du bryter mot våra regler. Till exempel kan vi be dig skicka oss ett identitetsbevis eller annan handling för att bekräfta din identitet eller adress, eller besvara andra frågor för att bekräfta din identitet eller att du äger en produkt som du säljer; och
 • information som lämnas i samband med verifieringsprocessen genom e-legitimation, som BankID och MitID.

Information som vi samlar in från andra källor

Vi samlar in kompletterande information om dig från tredje parter som myndigheter, offentliga aktörer och tredjepartsleverantörer som Creditsafe och Trapets vilka till exempel tillhandahåller information om ett företags verkliga huvudman och så kallade PEP-listor (avseende Politiskt Exponerade Personer) och sanktionslistor. Från säljföretag, databyråer, dataleverantörer får vi till exempel demografisk information och navigationsinformation, kreditupplysningsinformation, annan information från kreditupplysningsföretag i den utsträckning det är tillåtet enligt lag.

Informationsinsamling genom delning och registrering i sociala medier

Vi kan komma att erbjuda inloggningstjänster som innebär att du kan använda tredje mans loginuppgifter för att få åtkomst till www.tradera.com och därtill anknutna webbplatser. Vi kan även komma att erbjuda tjänster som gör det möjligt att dela information i sociala medier.

Du kan välja att ge oss åtkomst till vissa personuppgifter som lagras av webbplatser som drivs av tredje part. Personuppgifterna som vi kan få åtkomst till varierar beroende på webbplats och styrs av dina inställningar på den webbplatsen och ditt samtycke. Genom att koppla ett konto som administreras av tredje part med ditt Tradera-konto och tillåta att Tradera får åtkomst till denna information, så samtycker du till att Tradera får samla in, använda och spara information från dessa webbplatser i enlighet med denna Integritetspolicy.

Användning av personuppgifter

Våra ändamål med insamling av personuppgifter är att du ska få åtkomst till våra webbplatser, och/eller kunna använda våra tjänster, applikationer och verktyg, ge dig kundservice och relevant information om ditt konto och våra tjänster samt ge dig en säker, effektiv och anpassad upplevelse. Genom att acceptera denna Integritetspolicy bekräftar du att vi får använda dina personuppgifter för följande ändamål:

 • administrera ditt konto hos oss, till exempel när du upprättar eller avslutar ett konto;
 • ge dig åtkomst till våra webbplatser och de tjänster och den kundservice som du begär;
 • förhindra, upptäcka och utreda bedrägerier, säkerhetsincidenter, potentiellt förbjudna eller olagliga aktiviteter och för att upprätthålla vårt Användaravtal;
 • anpassa, mäta och förbättra våra tjänster, innehåll och annonser;
 • kontakta dig, antingen via e-post eller via telefon för att lösa tvister, driva in avgifter, lösa problem med ditt konto eller våra webbplatser, tjänster, applikationer eller verktyg, eller för andra ändamål som tillåts enligt lag; och
 • jämföra information för att kontrollera riktigheten och verifiera den med tredje man;
 • tillhandahålla dig andra tjänster som du begär och som beskrivs när vi samlar in informationen.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

För varje behandling av personuppgifter måste det finnas en rättslig grund. Vi stödjer vår behandling av de personuppgifter som räknas upp ovan på följande rättsliga grunder.

Rättslig förpliktelse

I vissa fall finns det krav enligt lag på att vi ska behandla vissa personuppgifter. Följande behandlingar genomförs med stöd av sådan rättslig förpliktelse: 

 • för att genomföra åtgärder i syfte att uppfylla Traderas skyldighet avseende kundkännedom, riskvärdering och rapporteringsskyldighet;
 • för att identifiera rapporteringspliktiga säljare genom att bland annat sammanställa information om försäljningsersättning;
 • för att fastställa och kontrollera att informationen är tillförlitlig genom granskning av upplysningarna mot befintlig information och information från tredje part;
 • för att tillhandahålla och göra det möjligt för dig att använda betaltjänster;
 • för att upptäcka och förhindra penningtvätt, bedrägeri, missbruk och säkerhetsincidenter; och
 • för att efterleva uppställda lagkrav för bekämpning av penningtvätt, samt efterleva betalnings-, bokförings- och skattelagstiftning.

Fullgörande av avtal

Vissa personuppgifter behandlar vi för att kunna fullgöra de åtaganden vi har under tiden du har ett konto registrerat hos oss, till exempel:

 • för att upprätta ditt konto;
 • för att uppfylla de förpliktelser vi har gentemot dig enligt Användaravtalet; och
 • för att administrera ditt konto under tiden du har ett aktivt konto hos oss, och för viss tid därefter.

Samtycke

Vi ber om ditt samtycke för att behandla vissa personuppgifter. Om du har lämnat ditt samtycke kan du när som helst återkalla det genom att kontakta oss på privacy@tradera.com. Du kan läsa mer om samtycke längre ner i denna Integritetspolicy, i avsnittet om dina rättigheter.

Vi genomför följande behandling med stöd av ditt samtycke:

 • för att rikta marknadsföring till dig genom att skicka marknadsföringsmaterial om Tradera-produkter och onlinetjänster samt produkter och tjänster från andra företag. Vi kan även behandla dina personuppgifter för att skräddarsy vissa tjänster eller användarupplevelser för att bättre matcha dina intressen;
 • för att tillhandahålla dig personanpassade tjänster som erbjuds av Tradera på tredje parts webbplatser och onlinetjänster. Vi kan komma att använda dina personuppgifter och annan information som samlats i enlighet med denna Integritetspolicy för att tillhandahålla anpassade annonser, funktioner eller erbjudanden till dig på tredje parts webbplatser. Vi kan komma att använda cookies och annan spårningsteknik för att tillhandahålla dessa onlinetjänster och/eller arbeta med andra tredje parter såsom annons- eller analysföretag för att tillhandahålla dessa onlinetjänster;
 • för att tillhandahålla dig platsspecifika valmöjligheter, funktioner eller erbjudanden om du väljer att dela din platsinformation genom tjänsterna. Vi kommer att använda denna information för att öka webbplatsernas och tjänsternas säkerhet samt tillhandahålla dig platsbaserade tjänster såsom annonsering, sökresultat och annat anpassat innehåll;
 • för att göra det lättare för dig att hitta och få kontakt med andra personer. Vi kommer att använda din information som du har delat med tjänsten för att föreslå kontakter mellan dig och personer du kanske känner. Till exempel kan vi associera information som vi samlar in om dig genom din och dina kontakters användning av tjänsterna och information som du och andra tillhandahåller för att föreslå personer du kanske känner eller vill handla med genom våra tjänster. Sociala nätverkstjänster och funktioner som är utformade för att förenkla din användning av tjänsterna med andra varierar beroende på typ av tjänst; och
 • för att svara på dina önskemål, till exempel för att kontakta dig om en fråga du skickat till vår kundtjänst.

Berättigat intresse

Slutligen behandlar vi också vissa personuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse. Det betyder att vårt intresse av att behandla dina personuppgifter väger tyngre än dina fri- och rättigheter i förhållande till det ändamål vi behandlar uppgifterna för. Vi behandlar följande personuppgifter för vårt berättigade intresse:

 • för att genomdriva villkoren i vårt Användaravtal;
 • för att hantera våra dagliga affärsbehov; och
 • för övervakning och analysändamål.

Användning av personuppgifter för marknadsföring

Med ditt samtycke som inhämtats i enlighet med tillämpliga regler och denna Integritetspolicy, så kan vi använda dina personuppgifter för att:

 • informera dig om våra webbplatser, applikationer, tjänster och verktyg;
 • skicka riktad marknadsföring och reklamerbjudanden baserat på dina meddelandepreferenser; och
 • individanpassa vår service och mäta och förbättra våra annonser, baserat på dina annonspreferenser.

Vi säljer inte och lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje man för marknadsföringsändamål utan ditt uttryckliga samtycke.

Avsluta vår användning av personuppgifter för marknadsföring

Om du inte önskar erhålla marknadsföring och reklamerbjudanden från oss, så kan du ställa in dina meddelandepreferenser på din Mitt Tradera-sida eller i kommunikationen från oss.

Du kan läsa vår Cookie-policy för mer information om hur du kan avböja att tredje mans cookies används för annonsering.

Om du återkallar ditt samtycke för användning eller utlämnande av dina personuppgifter för andra ändamål som anges i denna Integritetspolicy, så kan det innebära att vi inte kan fortsätta ge dig åtkomst till våra webbplatser, applikationer och verktyg eller tillhandahålla tjänster och kundservice som erbjuds våra användare och som tillåts enligt denna Integritetspolicy och vårt Användaravtal. Du kan läsa mer om samtycke längre ner i denna Integritetspolicy, i avsnittet om dina rättigheter.

Utlämnande av personuppgifter

Vi lämnar ut personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter, upprätthålla våra policys, svara på krav om att en annons eller annat innehåll kränker annans rättigheter och för att skydda tredje mans rättigheter, tillgångar eller säkerhet. Sådan information kommer enbart att lämnas ut i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Vi kan komma att dela med oss av dina personuppgifter till:

 • Underleverantörer som hjälper oss att bedriva verksamheten (såsom men inte begränsat till kundservice, bedrägeriutredningar, fakturaindrivning, lojalitetsprogram och drift av webbplatser).
 • Andra Tradera-användare som kan vara bosatta i ditt land eller i andra länder, i enlighet med vad som tillåts av dig eller genom din användning av våra webbplatser, tjänster, applikationer eller verktyg. Om du exempelvis är involverad i en transaktion med en annan användare, så kan den andra användaren se din e-postadress och begära ut dina kontaktuppgifter och postadress för att slutföra affären.
 • Annan tredje part till vilken du uttryckligen begär att vi ska skicka dina uppgifter (eller till sådan annan tredje man som du informeras om och samtycker till vid användningen av en särskild tjänst).
 • Tillsynsmyndighet, polismyndighet, eller annan behörig tredje man, för att besvara frågor i samband med en brottsutredning eller påstådd olaglig aktivitet till exempel penningtvätt, eller annan aktivitet som kan medföra ansvar för oss, dig eller annan Tradera-användare. I sådant fall kommer vi, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, att lämna ut sådan information som är relevant och nödvändig för utredningen, såsom namn, personnummer, stad, stat eller provins, postadress, telefonnummer, e-postadress, historik för användarnamn, IP-adress, klagomål om bedrägeri samt bud- och säljhistorik.
 • Skattemyndigheter i syfte att tillhandahålla skattemyndigheterna information inför beslut om korrekt efterlevnad av relevanta rättsliga skyldigheter. I sådant fall kommer vi, i den utsträckning det krävs eller är tillåtet enligt tillämplig lag, att lämna ut sådan information som är relevant för skattemyndighetens bedömning, såsom fullständigt namn, primär adress, personnummer, skatteregistreringsnummer, födelseort och registreringsnummer för mervärdesskatt. Vissa av våra användare är fåmansföretag eller bedriver enskild näringsverksamhet, för dessa kan uppgifter som egentligen avser deras företag utgöra personuppgifter antingen direkt eller indirekt. För dessa fall kan vi även komma att lämna ut uppgifter om organisationsnummer eller utländska bolagsregistreringsnummer.
 • Leverantörer som tillhandahåller tjänster avseende kontroll av verklig huvudman, PEP (Politiskt Exponerad Person) och sanktionslistor, i detta fall Trapets.
 • Kreditupplysningsföretag till vilka vi kan rapportera information om ditt konto, uteblivna betalningar, eller andra överträdelser av ditt konto som kan framgå i din kreditupplysning i den utsträckning det tillåts enligt lag.
 • Deltagande rättighetsinnehavare i Traderas VeRO Program som är bundna av sekretessavtal, i den utsträckning vi anser det är nödvändigt eller lämpligt i samband med en utredning om bedrägeri, intrång i immateriella rättigheter, piratkopiering eller annan olaglig aktivitet. I sådant fall kommer vi att, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, lämna ut namn, personnummer, hemadress, stad, stat, postadress, land, telefonnummer, e-postadress och företagsnamn.
 • Andra företag om vi skulle fusioneras eller bli uppköpa av sådant företag. Om detta skulle inträffa, så kommer vi att kräva att det nya företaget följer denna Integritetspolicy vad gäller behandling av dina personuppgifter. Om dina personuppgifter kommer att användas eller lämnas ut för andra ändamål än vad som anges i denna policy, så kommer vi att informera dig om det och om tillämpligt efterfråga ditt samtycke.

Tradera användar-ID

Ditt användar-ID visas genomgående på Tradera (och är därför tillgängligt för allmänheten) och kan kopplas till all din aktivitet på Tradera. Andra personer kan se dina bud, köp, annonserade föremål, butiksfasad, omdömen och meddelanden. Andra användare kan även se sådan information som du väljer att visa i din profil. Meddelanden som skickas till andra medlemmar om misstänkta aktiviteter och överträdelser av policys på våra webbplatser anger användarnamn och specifika produkter. Om du kopplar ditt namn till ditt användarnamn så kommer de som har fått reda på ditt namn att kunna identifiera dig och dina aktiviteter på Tradera.

Om du besöker våra webbplatser genom en publik eller delad dator eller från en dator på ett Internet-café, så kan viss information om dig vara synlig för andra personer som använder datorn efter dig.

Personuppgifter som delas med andra användare

Tradera ger dig möjlighet att lämna ut personliga och ekonomiska uppgifter för att slutföra en transaktion och erhålla betalning. Vi rekommenderar att du beskriver dina rutiner för behandling av personuppgifter och respekterar andra användares personliga integritet. Vi ansvarar inte för information som du väljer att dela med andra användare och partners och vi rekommenderar därför att du utvärderar din, i förekommande fall, motparts integritetspolicy innan du genomför en transaktion och väljer att lämna ut dina personuppgifter. För att försöka skydda din integritet så tillåter vi endast begränsad tillgång till andra användares kontaktuppgifter, leveransuppgifter och ekonomiska uppgifter för att underlätta genomförandet av transaktioner och erhållande av betalning. Under alla omständigheter så måste du ge andra användare möjlighet att begära att de raderas från din databas och att de ges möjlighet att få information om vilka uppgifter som du har samlat in om dem.

Du åtar dig att endast använda andra användares personuppgifter för:

 • transaktionsrelaterade ändamål på Tradera och inte för oönskade marknadsföringsmeddelanden;
 • att använda tjänster som erbjuds via Tradera (såsom betalning, frakt, leverans och klagomål om bedrägerier); eller
 • särskilda ändamål som användaren uttryckligen väljer eller lämnar sitt samtycke till.

Cookies, webb-beacons och liknande teknik

När du besöker eller använder våra webbplatser, tjänster, applikationer, kommunikationskanaler (såsom e-post) och verktyg, så kan vi eller våra tjänsteleverantörer använda cookies, webb-beacons och liknande teknik för att lagra information i syfte att ge dig en bättre, snabbare och säkrare upplevelse och för annonseringsändamål. För mer detaljerad information om dessa tekniker, se vår Cookie-policy.

Skräppost, spionprogram och identitetsstöld är förbjudet

Vi tolererar inte spam. För att rapportera Tradera-relaterat spam eller e-post med förfalskad avsändaradress eller avsändaridentitet, vänligen vidarebefordra e-postmeddelandet till abuse@tradera.com.

Vi kan komma att automatiskt scanna och manuellt filtrera meddelanden för att söka efter skräppost, virus, phishing och annan skadlig aktivitet eller olagligt eller förbjudet innehåll, men vi sparar inte permanent några meddelanden som skickas genom dessa verktyg.

Åtkomst, granskning och ändring av dina personuppgifter

Ditt lösenord är nyckeln till ditt konto. Använd unika siffror, bokstäver och symboler och avslöja inte ditt Tradera-lösenord för någon annan. Om du skulle dela med dig av ditt lösenord eller dina personuppgifter till någon annan, så kom ihåg att du är ansvarig för all aktivitet som sker på ditt konto. Om du förlorar kontrollen över ditt lösenord, så förlorar du kontrollen över dina personuppgifter och kan ådra dig skyldigheter för åtgärder som vidtagits för din räkning. Du ska därför omedelbart informera Tradera, och ändra ditt lösenord, om ditt lösenord av någon anledning har kommit i orätta händer.

Du kan se, granska och ändra de flesta av dina personuppgifter genom att logga in på Tradera. Du kan ändra dina personuppgifter i dina kontoinställningar. Du måste omedelbart uppdatera dina personuppgifter om de ändras eller är felaktiga. Om du publicerar något på webbplatsen, så kan du i vissa fall inte ha möjlighet att ändra eller ta bort det. Vi kommer dock att uppfylla de rättigheter som du kan ha enligt lag vad avser möjlighet att begära rättelse eller radering av dina personuppgifter.

Överföring av personuppgifter

Vi sparar och behandlar dina personuppgifter på våra servrar i Sverige och på annat håll i världen och åtar oss att tillhandahålla lämpligt skydd för dina personuppgifter där sådan information överförs till en plats utanför EU/EES. För de fall vi delar information med till exempel en IT-leverantör belägen utanför EU/EES vidtar vi lämpliga säkerhetsåtgärder såsom EU-kommissionens standardavtalsklausuler. EU-kommissionens standardavtalsklausuler finns tillgängliga på deras webbplats.

Vi använder fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, i förhållande till mängd och känsligheten av personuppgifter, för att förhindra obehörig behandling, inklusive men inte begränsat till obehörig åtkomst, tillägnande och användning av, förlust, radering eller skada på användarens personuppgifter. Några av de säkerhetsåtgärder som vi använder är brandväggar, kryptering av data, inpasseringskontroll vid våra datacenters och behörighetskontroller.

Avslutande av ditt konto och bevarande av personuppgifter

På din begäran och i enlighet med bestämmelserna i detta avsnitt, så kommer vi att avsluta ditt konto och så snart som möjligt ta bort dina personuppgifter så att de inte visas för andra användare. Radering av uppgifter kommer att ske baserat på din kontostatus och i enlighet med tillämplig lag. Vi kan även komma att stänga eller inaktivera konton som inte används eller konton som används i strid med vårt Användaravtal.

Vi sparar aldrig personuppgifter för en längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med att de samlades in. Till exempel sparar vi vissa uppgifter för en längre tid om det krävs enligt tillämplig lagstiftning, som bokföring- och skatterättsliga bestämmelser. Vanligtvis kommer personuppgifter hänförliga till stängda eller inaktiva konton att raderas eller anonymiseras så snart som möjligt efter det att kontot har stängts eller inaktiverats. Vi kan komma att bevara personuppgifter hänförliga till stängda konton eller konton som inte används om:

 • vi har ett berättigat affärsintresse och inte är förbjudet enligt lag, såsom att driva in förfallna avgifter, hantera tvistlösning eller upprätthålla vårt Användaravtal;
 • vi behöver kunna försvara oss mot rättsliga anspråk eller på annat vis vidta rättsliga åtgärder i händelse av t.ex. en tvist; eller
 • vi är skyldiga att behålla personuppgifterna för att uppfylla rättsliga skyldigheter såsom efterlevnad av lokal lagstiftning, bedrägeri- och penningtvättsbekämpning, skattelagstiftning eller för att vidta andra åtgärder som tillåts enligt lag.

Under sådana omständigheter kommer personuppgifterna att hanteras på ett säkert sätt och endast så länge det är nödvändigt.

Dina rättigheter

Med förbehåll för de begränsningar som följer av dataskyddslagstiftningen inom EU/EES, har du vissa rättigheter avseende dina personuppgifter. Det kostar ingenting för dig att utnyttja dina rättigheter. Vi strävar alltid efter att tillgodose dina rättigheter så fort som möjligt efter att du kontaktar oss med en begäran.

Rätt till information

Du har rätt att veta vilken information vi behandlar om dig. Du får lättast reda på det genom att läsa den här Integritetspolicyn.

Rätt till tillgång

Du har rätt att begära ett så kallat registerutdrag. Det är en sammanställning av de personuppgifter vi behandlar om dig. Om du kontaktar oss med en sådan begäran kommer vi be dig att identifiera dig.

Du har aldrig rätt att begära tillgång till personuppgifter som inte avser dig.

Rätt till rättelse eller komplettering

Om dina uppgifter ändras, t.ex. genom att du byter namn eller adress, så kan du ändra dessa genom att besöka din Mitt Tradera-sida eller genom att kontakta oss så att vi kan rätta alternativt komplettera de uppgifter vi har om dig.

Rätt att invända

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Vill du göra det kan du kontakta oss på privacy@tradera.com.

Du har rätt att invända och motsätta dig att dina personuppgifter behandlas för ändamål som rör direktmarknadsföring. Om du motsätter dig sådan behandling kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för det ändamålet, och kommer då inte heller att kunna erbjuda dig alla våra tjänster, till exempel att ta del av viss information.

Du kan också invända mot behandling som vi utför med stöd av vårt berättigade intresse. Vid en sådan begäran kommer vi att bedöma om vi har ett sådant tvingande berättigat intresse som ändå motiverar att vi fortsätter att behandla dina personuppgifter och som väger tyngre än ditt intresse av att behandlingen inte sker, eller om vi behöver fortsätta behandla personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara oss mot rättsliga anspråk. Föreligger inget sådant berättigat intresse kommer vi att sluta med behandlingen.

Rätt till överföring och dataportabilitet

Vid en begäran om överföring av dina personuppgifter kommer vi att överföra uppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. I vissa fall har du även rätt att få ut och överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Din möjlighet att begära överföring eller dataportabilitet av dina personuppgifter är begränsad till sådana uppgifter som du själv har lämnat till oss. Vår rätt att behandla dina personuppgifter upphör inte efter en sådan överföring.

Återkalla ett lämnat samtycke

Om du har lämnat ditt samtycke till oss för viss behandling så kan du när som helst återkalla det, du kan läsa mer om detta ovan i avsnittet där vi berättar om vilken behandling vi utför med stöd av ditt samtycke. Ett återkallat samtycke påverkar inte den behandling vi utförde under tiden vi hade ditt samtycke, men innebär att vi inte får fortsätta behandla dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke från och med att du återkallar det.

Om du återkallar ditt samtycke kommer vi dock att fortsätta behandla dina personuppgifter som sker med stöd av en annan rättslig grund, till exempel rättslig förpliktelse, berättigat intresse och fullgörande av avtal.

Klagomål och synpunkter

Om du inte tycker att vi har behandlat dina personuppgifter på ett korrekt sätt får du gärna kontakta oss med dina synpunkter på privacy@tradera.com.

Du kan också, om du inte tycker att du får den hjälp du behöver eller att vi inte på ett korrekt sätt tillgodoser dina rättigheter, framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för hantering av personuppgifter. Du hittar deras kontaktuppgifter via www.imy.se

Kontaktuppgifter

Tradera Marketplace AB, org nr 556569-4642

Sankt Eriksgatan 117

113 43 Stockholm

0771-392 000

privacy@tradera.com